Chương trình bán hàng

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.