Góc Thành Đông

Tưởng nhớ ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27-07-2017

2017-11-22 20:17:00
Hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày Thương Binh Liệt Sĩ (27/07/1947-27/07/2017) Ban Lãnh Đạo Công ty CPĐT BĐS Thành Đông dâng nén hương thơm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Hồng Quang - Thành phố Hải Dương.
Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.