Văn bản pháp luật

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội

2017-11-22 20:14:00
Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.