Văn bản pháp luật

Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 09/07/2014 của Văn phòng chính phủ

2017-11-22 20:14:00
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.