Các đơn vị thành viên

3 chi nhánh:

 - Chi nhánh Hải Dương

 - Chi nhánh Ninh Thuận

 - Chi nhánh Khánh Hòa

9 Công ty thành viên:

 - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thành Đông

 - Công ty cổ phần đầu tư Thành Đô

 - Công ty đầu tư xây dựng phát triển Thành Hưng

 - Công ty cổ phần phát triển Nha Trang

 - Công ty cổ phần đầu tư Nam Hải Dương.

 - Công ty cổ phần xây dựng Việt Nhật

 - Công ty cổ phần cơ giới Phúc Tuấn

 - Công ty cổ phần đầu tư thảo dược Thành Đông

 - Công ty cổ phần đầu tư thể thao Thành Đông

Tin tức tiêu điểm :

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.

Scroll