DỰ ÁN XÂY DỰNG DOANH TRẠI TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 920, TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG DOANH TRẠI TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 920, TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.