DỰ ÁN XÂY DỰNG DOANH TRẠI TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 920, TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN

CƠ HỘI ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG DOANH TRẠI TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 920, TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.