DỰ ÁN XÂY DỰNG DOANH TRẠI TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 920, TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.