Dự án Chung cư Nhà ở Xã hội Tuệ Tĩnh CT2 ( triển khai xây dựng tháng 4 năm 2017 )

CƠ HỘI ĐẦU TƯ Dự án Chung cư Nhà ở Xã hội Tuệ Tĩnh CT2 ( triển khai xây dựng tháng 4 năm 2017 )

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.