KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔNG BẮC ( K1) THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

CƠ HỘI ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔNG BẮC ( K1) THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.