KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

VIDEO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.