KHU ĐÔ THỊ MỚI TUỆ TĨNH & ĐƯỜNG TUỆ TĨNH KÉO DÀI

KHU ĐÔ THỊ MỚI TUỆ TĨNH & ĐƯỜNG TUỆ TĨNH KÉO DÀI
KHU ĐÔ THỊ MỚI TUỆ TĨNH & ĐƯỜNG TUỆ TĨNH KÉO DÀI
" Vẻ đẹp hoàn mỹ, cuộc sống thanh bình "

Vị trí: Đường Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương
Tổng diện tích: 28 ha
Tổng mức đầu tư: 2.500 tỷ VNĐ
Thời gian khởi công: Qúy III/2008
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư Thành Đô - Thành viên của
                       Công ty CP đầu tư bất động sản Thành Đông
Đơn vị TVTK Quy hoạch: Công ty NIHON SEKKEI ( Nhật Bản)

Location:  Ngo Quyen Street, Hai Duong City, Hai Duong Province.

Acreage: 28 hecta.

Total investment capital: 2.500 billion VND.

Started in 2008.

Investor: Thanh Do investment Joint stock Company.

Design Consultant: Nihon Sekkei Company (From Japan)

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.