KHU ĐÔ THỊ MỚI TUỆ TĨNH & ĐƯỜNG TUỆ TĨNH KÉO DÀI

CƠ HỘI ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI TUỆ TĨNH & ĐƯỜNG TUỆ TĨNH KÉO DÀI

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.