TỔ HỢP CAO TẦNG YÊN SỞ RESIDENCES

TIẾN ĐỘ THI CÔNG TỔ HỢP CAO TẦNG YÊN SỞ RESIDENCES

 1

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.