Khu nhà ở thương mại, căn hộ phố tại Nha Trang
  • Địa điểm : Sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Dự kiến đầu tư năm 2019.

Tin tức tiêu điểm :

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.

Scroll