Năm 2018, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm 16,6% tổng tín dụng

Năm 2018, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt dưới 15% - đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Trong đó, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm khoảng 16,6% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa đưa ra các số liệu cho thấy một cái nhìn tổng quan về thị trường tài chính năm 2018. Theo đó, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối năm 2018 ước tăng khoảng 1,5% so với cuối năm 2018.

Tín dụng ước tăng trưởng khoảng 14-15%. Đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây (năm 2017 tăng 17,6%). Theo thông tin cập nhật từ các tổ chức tín dụng, hiện tại dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 16,6% tổng tín dụng của toàn hệ thống. Dư nợ cho vay phục vụ đời sống chiếm 18,8% tổng dư nợ của hệ thống tổ chức tín dụng.

dư nợ tín dụng bất động sản
Hiện tại dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 16,6%
tổng tín dụng của toàn hệ thống

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính đánh giá, tín dụng đổ vào bất động sản vẫn tăng trưởng khá tốt. Minh chứng, năm 2017 tín dụng chung tăng 18% và tín dụng BĐS tăng 13%. Năm 2018, tín dụng chung tăng khoảng 15% và tín dụng bất động sản tăng khoảng 10%. Dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối kỳ đạt 510 nghìn tỷ đồng, chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế…

Giá trị xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm trước (không bao gồm nợ bán cho VAMC). Trong đó, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 59,8%, bán phát mại tài sản chiếm 3%, thu nợ từ khách hàng chiếm 33,2%.

Được biết, việc thực hiện xử lý rốt ráo nợ xấu theo Nghị quyết 42 đã giúp cho hệ thống tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 30% nợ xấu xác định tại thời điểm 15/8/2018. Để thu hồi nợ xấu lớn, trong thời gian qua, các ngân hàng cũng đã đẩy mạnh việc thu giữ tài sản bảo đảm, bán đấu giá tài sản...

Báo cáo tài chính của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy, trong năm 2018, nợ xấu ngân hàng đã được xử lý tích cực hơn với tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với cuối năm 2017, ở mức 2,4% (năm 2017 nợ xấu ở mức 2,5%). So với cuối năm ngoái, dự phòng rủi ro tín dụng tăng khoảng 30,1%. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo cải thiện lên mức 78,2% (năm 2017: 65,4%).

Theo Thương Gia Online

 

Tin tức tiêu điểm :

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.

Scroll