Tiến độ xây dựng Chung cư Nhà ở xã hội CT2 Tuệ Tĩnh

Hiện tại đang chuẩn bị đổ mái tầng 1

Đổ mái T1 - Nhà ở xã hội CT2 ( Góc nhìn từ trên xuống )

Đổ mái T1 - Nhà ở xã hội CT2 ( Một góc nhìn khác )

 

Tin tức tiêu điểm :

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.

Scroll