Lĩnh vực đầu tư

25/03/2014 - 08:46:24
Tư vấn đầu tư; 

Đầu tư giáo dục và y tế ;

Kinh doanh dịch vụ thương mại;

Đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí; 

Đầu tư xây dựng & kinh doanh khu đô thị mới;

Đầu tư và hợp tác khai thác khách sạn nghỉ dưỡng.

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.