Văn hóa doanh nghiệp
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP:
 
 • Thành Đông luôn chú trọng nâng cao năng lực làm việc và tinh thần cho đội ngũ nhân sự thông qua các hoạt động:
 • Tư duy cởi mở, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho khách hàng và cộng đồng trong quá trình phát triển doanh nghiệp;
 • Luôn coi trọng, phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc, luôn nghĩ đến cái mới và chấp nhận thay đổi;
 • Cam kết chữ TÍN, thực hiện mục tiêu, luôn giữ lời hứa với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác;
 • Tôn trọng, lắng nghe các quan điểm khác nhau để dung hòa và phát triển;
 • Làm việc với tinh thần trách nhiệm và tốc độ khẩn trương;
 • Công bằng, phân tích và đánh giá dựa trên sự kiện. 
   

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 
 

 • Kết hợp hài hoà lợi ích của tổ chức, đối tác, khách hàng, nhân viên và xã hội.
 • Cam kết: xây dựng niềm tin nơi khách hàng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất;
 • Chuyên nghiệp: Duy trì sự chuyên nghiệp trong toàn bộ quy trình đầu tư dự án và cung cấp dịch vụ;
 • Tôn trọng đạo đức trong kinh doanh để mỗi sản phẩm & dịch vụ BĐS đều mang lại niềm vui cho khách hàng;
 • Minh bạch và trách nhiệm: đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong văn hóa doanh nghiệp và cộng đồng.

Tin tức tiêu điểm :

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.

Scroll