Giáo dục & đào tạo

          Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia và cũng không nằm ngoài sự quan tâm của Thành Đông. Trường mầm non Thành Đông trực thuộc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thành Đông đã đi vào hoạt động từ năm 2018, áp dụng chương trình giáo dục theo chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và các chương trình, phương pháp quốc tế được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Trong tương lai, Công ty tiến hành mở rộng dịch vụ giáo dục ở các cấp học lớn hơn, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống tiện ích của các dự án đô thị đầu tư bởi Thành Đông.