Lĩnh vực nông nghiệp

          Với lĩnh vực nông nghiệp, Thành Đông lựa chọn mảng thảo dược, tập trung vào ươm giống, trồng, sơ chế và phân phối cây dược liệu thuốc Nam và các “thượng dược” bao gồm nấm Linh Chi, sâm Ngọc Linh, Diệp Hạ Châu,… Trong bối cảnh nguồn dược liệu trong nước khan hiếm, phát triển cây dược liệu manh mún, nhỏ lẻ thì một trung tâm phát triển dược liệu tập trung và quy mô có tầm quan trọng rất lớn. Thành Đông hiểu được tầm quan trọng đó và hiện đang nghiên cứu đầu tư để sớm ra mắt dự án vì sức khỏe cộng đồng này.