Phát triển bất động sản

          Phát triển Bất động sản là lĩnh vực cốt lõi của Công ty với loại hình chủ yếu là Khu đô thị và Khu nhà ở. Công ty đã và đang mở rộng đầu tư sang một số loại hình khác bao gồm trường học, trung tâm thể thao, bệnh viện,…