Giới thiệu tổng quan

  1. Tên dự án: Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2).
  2. Địa điểm: Lô NOXH – Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (Phân khu 2), thuộc địa giới hành chính xã Liên Hồng và xã Gia Xuyên – Thành phố Hải Dương.
  3. Quy mô dự án:

– Dự án có quy mô diện tích là 18.935,58m2.

– Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.500 người.

  1. Mục tiêu đầu tư:

– Bố trí quỹ nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được duyệt và Chương trình Nhà ở của Chính phủ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại… phát triển theo hướng bền vững. Từng bước cải thiện điều kiện ở tốt hơn cho bộ phận cư dân có thu nhập trung bình và thấp trong đô thị. Sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị hiện có.

  1. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 26/04/2014 và được phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 01/11/2019. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án như sau:

– Khu nhà ở thương mại liền kề cao 05 tầng (chiếm 20% tổng diện tích khu nhà ở xã hội) có diện tích 3.805,56 m2.

– Khu nhà ở xã hội liền kề cao 05 tầng, có diện tích 2.564,25 m2.

– Khu nhà ở xã hội dạng chung cư, gồm 4 tòa chung cư có chiều cao 08 tầng, có tổng diện tích 10.090,23 m2.

  1. Tiến độ thực hiện:

– Công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và Khu nhà ở xã hội liền kề đã được đầu tư hoàn thiện.

– Đầu tư khu Nhà ở thương mại và khu nhà ở xã hội dạng chung cư từ Quý IV/2022 đến Quý IV/2025.

  1. Số lượng và tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở:

Tổng số lượng nhà ở thuộc dự án là 428 căn, tổng diện tích sàn xây dựng là 60.579,88 m2.

  1. Hình thức kinh doanh nhà ở:

Kinh doanh các sản phẩm nhà ở thuộc dự án theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Liên Hệ Hotline: 036 3982818

Vị trí

Thành Phố Hải Dương

Diện tích

18.935,58 m2

Tổng mức đầu tư

VNĐ

Tiến độ dự án

Đang Hoàn Thiện